16cr.jpg
Objavljeno
18. prosinca 2019.

Uručene zahvalnice za ostvarena postignuća tijekom 2019. godine

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan je Blagdanski prijam za znanstvenike, umjetnike i studente, na kojemu su im uručene zahvalnice za ostvarena postignuća tijekom 2019. godine.
Čestitamo!

Laureati s našega fakulteta su: professor emeritus dr. sc. Josip Brnić, akademik Elso Kuljanić, prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, doc. dr. sc. Jonatan Lerga i članovi Riteh Racing Team-a.

Opširnije: https://uniri.hr/vijesti/odrzan-blagdanski-prijam/