Zavod za automatiku i elektroniku

Objavljeno
11. lipnja 2021.

Održana prva međunarodna znanstvena studentska konferencija Ri-STEM

Radove je na konferenciji prezentiralo više od 20 studenata iz više država.

Uspješno je održana prva međunarodna znanstvena studentska konferencija Ri-STEM. Konferencija je organizirana uz potporu Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci, kroz financiranje studentskog projekta čiji je voditelj asist. ivan Lorencin, uz str.surad. Sandija Baressi Šegota kao predsjednika organizacijskog odbora i prof. dr. sc. Zlatana Cara kao predsjednika znanstvenog odbora.

 

Cilj konferencije je bio pružanje mogućnosti studentima da pripreme, izrade i prezentiraju kongresna priopćenja kako bi se upoznali s principima znanstvenog rada. Na konferenciji je prezentirano više od 20 radova studenata svih razina studija, iz više država, a sudjelovalo je više od 50 sudionika. Prezentacije i sekcija postera su održane online.

 

Zbornik radova i posteri su dostupni na web stranici konferencije:
 

https://sites.google.com/view/ri-stem-2021

 

informacije o konferenciji možete pratiti i na Facebook stranici:

https://www.facebook.com/ristem2021