iso
english
Naslovnica    Sadržaj   Linkovi
Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Telefon: ++385 51 651 444
Fax: ++385 51 651 416
E-mail: dekanat@riteh.hr
Matični broj: 03334317
OIB: 46319717480
Žiro račun: HR6024020061100110092
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.

DEKAN
prof. dr. sc. Goran Turkalj

PRODEKANI
za nastavu: prof. dr. sc. Anica Trp
za znanstvenu djelatnost: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
za poslovne odnose: prof. dr. sc. Duško Pavletić

POMOĆNICI DEKANA

izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
doc. dr. sc. Neven Bulić

GLAVNI TAJNIK
Tomo Vergić, dipl. iur.


URED DEKANA
Voditeljica : Sanja Prpić , dipl. oec.
Telefon:++385 51 651 403
Fax:++385 675 818

 


Datum zadnje promjene
: 12.01.2015       Kontakt:      
Za sadržaj stranice odgovara: Tomo Vergić, dipl.iur., e-mail:
Copyright (c) 2005. www.riteh.uniri.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..
Korisničko ime:
Lozinka: