riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij brodogradnje

Voditelj: doc.dr.sc. Anton Turk

Novosti / Obavijesti

 • Objavljeno
  8. srpnja 2021.

  Obrana diplomskih radova i završnih radova

  Pozivaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje i studenti preddiplomskog stručnog brodogradnje da pristupe obrani diplomskih i završnih radova u četvrtak, 15. srpnja 2021. u 930 sati u Vijećnici.

 • Objavljeno
  6. srpnja 2021.

  PREDAJA DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA

  Pozivaju se studenti diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog, te preddiplomskog stručnog studija brodogradnje da pristupe predaji diplomskih i završnih radova u
  četvrtak, 8. srpnja 2021. u 11.00 sati .

 • Objavljeno
  18. lipnja 2021.

  OBAVIJEST - Anketa o vrednovanju nastave odslušanih kolegija ljetnog semestra 2020./2021.

  Pozivamo vas da ispunite anketu o vrednovanju nastave odslušanih kolegija ljetnog semestra 2020./2021. koji se izvode na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Anketi možete pristupiti s osobnih računala na www.isvu.hr/studomat od 18.06.2021.

 • Objavljeno
  21. svibnja 2021.

  Obrana diplomskih radova i završnih radova

  Pozivaju se studenti diplomskog i stručnog studija brodogradnje da
  pristupe obrani diplomskih i završnih radova u
  srijedu, 26. svibnja 2021. u 12:00 sati u Vijećnici.

 • Objavljeno
  18. svibnja 2021.

  Obrana diplomskih radova i završnih radova

  Pozivaju se studenti diplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog
  studija brodogradnje da pristupe predaji diplomskih i završnih radova u
  četvrtak, 20. svibnja 2021. u 11:00 sati.

 • Objavljeno
  26. travnja 2021.

  Sastanak studenata s voditeljem studija

  U petak 07.05.2021. u 13h održat će se sastanak studenata s voditeljem studija na bbb platformi,
  link: https://bbb.riteh.hr/b/ant-wed-7yp

O studiju

Uvjeti upisa na studij

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 •  najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje osposobljavat će se budući stručnjaci koji će raditi na poslovima i zadacima projektiranja i konstruiranja različitih vrsta i tipova plovnih objekata, razvoja i vođenja tehnoloških procesa, poglavito gradnje i održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije, zatim na poslovima klasifikacijskih i nadzornih institucija, te drugim poslovima u širem području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, odnosno pomorstva.
Ovaj studijski program nudi specijalizaciju u sljedećim područjima:
         • Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
         • Tehnologija i organizacija brodogradnje
Studijski program slijedi preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnosti pri studiranju te postupke priznavanja diploma.

Ishodi učenja 

Znanstveni pristup - brodogradnja

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja brodogradnje na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju brodogradnje

Specijalističke kompetencije - brodogradnja

 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih sustava
 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih procesa
 • Kritički procijeniti utjecaj karakterističnih parametara na rezultate postupaka i/ili procesa u polju brodogradnje

Razvojni doprinos - brodogradnja

 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih sustava u polju brodogradnje
 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih procesa u polju brodogradnje
 • Upravljati tehničkim sustavima/postupcima/procesima

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

Trajanje studija 

Diplomski studij je dvogodišnji studij

Akademski naziv

Magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka brodogradnje (mag. ing. nav. arch.)

 

shutterstock_190138547.jpg shutterstock_124714042.jpg shutterstock_189747296.jpg