riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij računarstva

Voditelj  doc. dr. sc. Mladen Tomić

Novosti

 • Published
  Ožujak 2017
  • Published
   17. ožujka 2017.

   Podjela zadataka za diplomski rad

   Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u ponedjeljak, 27. 3. 2017. godine u 16.00 sati u uredu prof. Kristijana Lenca (soba 1-49c, 1. kat).
  • Published
   9. ožujka 2017.

   Predaja diplomskih radova 14. 3. 2017.

   Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 14. 3. 2017. godine s početkom u 12.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.
 • Published
  Veljača 2017
  • Published
   14. veljače 2017.

   Upis Slobodnog kolegija - VAŽNO

   Vrijeme održavanja odabranog slobodnog kolegija NE SMIJE se preklapati s ostalim nastavnim obavezama studenta. Studenti su prilikom izbora slobodnog kolegija OBAVEZNI sami provjeriti postojanje preklapanja, uvidom u objavljene satnice na web stranicama ostalih studijskih programa.
  • Published
   5. veljače 2017.

   Anketa o vrednovanju nastave odslušanih kolegija zimskog semestra 2016./2017.

   Pozivamo vas da ispunite anketu o vrednovanju nastave odslušanih kolegija zimskog semestra akademske godine 2016./2017. koji se izvode na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • Published
  Siječanj 2017

O studiju

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne-istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju  (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Znanja i kompetencije

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedeća dva područja:

 • Programsko inženjerstvo
 • Računalni sustavi

Diplomskim sveučilišnim studijem računarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Studenti usvajaju sposobnost interdisciplinarnog pristupa integraciji sustava, obrade informacija i traženja inovativnih rješenja. Samostalno će projektirati, upravljati, analizirati problem i predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava. Znat će učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti. Steći će znanja i vještine za projektiranje sustava, komponenata i procesa koji odgovaraju specifičnim potrebama određenih područja.

Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma. 

Akademski naziv

Magistar inženjer / magistra inženjerka, računarstva (mag. ing. comp.)

shutterstock_95107219.jpg