riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij računarstva

voditelj  doc. dr. sc. Sandi Ljubić

Novosti

 • Objavljeno
  13. ožujka 2020.

  Odgoda podjele zadataka i predaje diplomskih radova

  Podjela zadataka za diplomske radove (planirana za ponedjeljak 16.3.2020.), kao i predaja diplomskih radova (planirana za 17.3.2020.), odgađaju se do nove obavijesti.

 • Objavljeno
  11. ožujka 2020.

  Predaja diplomskih radova 17.3.2020.

  Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 17.3.2020. godine s početkom u 11.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

 • Objavljeno
  9. ožujka 2020.

  Podjela zadataka za diplomski rad

  Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u ponedjeljak, 16. 3. 2020. godine u 15.00 sati u informatičkom kabinetu I5.

 • Objavljeno
  2. veljače 2020.

  OBAVIJEST -Anketa o vrednovanju nastave odslušanih kolegija zimskog semestra 2019./2020.

  Pozivamo vas da ispunite anketu o vrednovanju nastave odslušanih kolegija zimskog semestra 2019./2020. koji se izvode na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Anketi možete pristupiti s osobnih računala na www.isvu.hr/studomat od 03.02.2020.

 • Objavljeno
  30. siječnja 2020.

  Odluka o mirovanju obaveza studenata

  Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima.
  Obrazac je na stranici Službe studentske evidencije.

 • Objavljeno
  27. siječnja 2020.

  OBAVIJEST - Upis predmeta u ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

  UPIS predmeta u ljetni semestar akademske godine 2019./2020. obavljat će se u vremenu: od ponedjeljka 24. 02. 2020. do četvrtka 27. 02. 2020.

O studiju

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne-istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju  (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

 

Ciljevi

Diplomskim sveučilišnim studijem računarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Studenti usvajaju sposobnost interdisciplinarnog pristupa integraciji sustava, obrade informacija i traženja inovativnih rješenja. Samostalno će projektirati, upravljati, analizirati problem i predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava. Znat će učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti. Steći će znanja i vještine za projektiranje sustava, komponenata i procesa koji odgovaraju specifičnim potrebama određenih područja.

Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma. 

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedeća dva područja:

 • Programsko inženjerstvo
 • Računalni sustavi

 

Ishodi učenja

Znanstveni pristup - računarstvo

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja računarstva na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju računarstva

Specijalističke kompetencije - računarstvo

 • Samostalno projektirati, upravljati, analizirati problem
 • Predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava
 • Učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti

Razvojni doprinos - računarstvo

 • Kreirati inovativna rješenja za postavljene probleme u polju računarstva
 • Preporučiti integraciju sustava i obradu informacija na temelju interdisciplinarnog pristupa

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

 

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

 

Akademski naziv

Po završetku studija, stječe se akademski naziv magistar inženjer / magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.)

shutterstock_95107219.jpg