riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij strojarstva

Voditelj  doc. dr. sc. Vladimir Glažar

Novosti

 • Published
  23. ožujka 2017.

  Dodatni termin podjele zadataka za diplomski rad

  Za studente koji nisu do sada preuzeli zadatak za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva, dodatna podjela zadataka održat će se u ponedjeljak, 3. 4. 2017. godine u 12.00 sati u prostoriji U4.
 • Published
  13. ožujka 2017.

  Podjela zadataka za diplomski rad

  Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 20. 3. 2017. godine s početkom u 12.00 sati u prostoriji U7.
 • Published
  10. ožujka 2017.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 3

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 21. ožujka 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.
 • Published
  10. ožujka 2017.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 2

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 11.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.
 • Published
  10. ožujka 2017.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 1

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.
 • Published
  3. ožujka 2017.

  Predaja diplomskih radova 9. 3. 2017.

  Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u četvrtak, 9. 3. 2017. godine s početkom u 12.00 sati u prostoriji U8.

O studiju

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100
 

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta


Znanja i kompetencije

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja: 

 • Konstruiranje i mehatronika
 • Računarsko inženjerstvo
 • Tehnološko informatičko inženjerstvo
 • Industrijsko inženjerstvo i management
 • Kompjutorska analiza konstrukcija i strojeva
 • Termotehnika
 • Procesno i energetsko strojarstvo
 • Brodostrojarstvo
 • Inženjerstvo materijala

Diplomskim sveučilišnim studijem strojarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz strojarstva i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).

Hpim9858.jpg