riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij strojarstva

Voditeljica  doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević

Novosti

 • Objavljeno
  27. rujna 2019.

  Podjela studenata po grupama iz kolegija TERMODINAMIKA II

  Podjela studenata po grupama za predavanja iz kolegija TERMODINAMIKA II bit će kako slijedi:
  Grupa D1: studenti čija prezimena započinju slovima od A do Lj,
  Grupa D2: studenti čija prezimena započinju slovima od M do Ž

 • Objavljeno
  19. rujna 2019.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 1 i 2

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 8:30 sati i u 11:15 sati pred Ispitnim povjerenstvima.

 • Objavljeno
  18. rujna 2019.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 7

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 27. rujna 2019. u 8:30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

 • Objavljeno
  18. rujna 2019.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 6

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijeda, 25. rujna 2019. u 8:30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

 • Objavljeno
  18. rujna 2019.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 5

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 24. rujna 2019. u 11:15 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.

 • Objavljeno
  18. rujna 2019.

  Obrana diplomskog rada - Grupa 4

  Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 24. rujna 2019. u 11:15 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

O studiju

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100
 

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Diplomskim sveučilišnim studijem strojarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz strojarstva i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja: 

 • Konstruiranje i mehatronika
 • Računarska mehanika i inženjerstvo
 • Tehnološko informatičko inženjerstvo
 • Industrijsko inženjerstvo i management
 • Termotehnika
 • Procesno i energetsko strojarstvo
 • Brodostrojarstvo
 • Inženjerstvo materijala

Ishodi učenja

Znanstveni pristup - strojarstvo

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja strojarstva na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju strojarstva

Specijalističke kompetencije - strojarstvo

 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih sustava
 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih procesa
 • Kritički procijeniti utjecaj karakterističnih parametara na rezultate postupaka i/ili procesa u polju strojarstva

Razvojni doprinos - strojarstvo

 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih sustava u polju strojarstva
 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih procesa u polju strojarstvu
 • Upravljati tehničkim sustavima/postupcima/procesima

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).

Hpim9858.jpg