riteh-fasada.jpg

Preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Voditeljica  Marijana Živić Đurović, v. pred. mr. sc.

Novosti

 • Published
  Rujan 2018
 • Published
  Srpanj 2018
  • Published
   12. srpnja 2018.

   Obrana završnih radova srpanj 2018.

   Obrana završnih radova održat će se 16.srpnja 2018. u prema obavijesti u privitku.

  • Published
   4. srpnja 2018.

   Predaja završnih radova, srpanj 2018.

   Predaja završnih radova održat će se 11.7.2018. prema pbavijesti u privitku.

  • Published
   2. srpnja 2018.

   Sastanak s voditeljicom studija 12.7.2018.

   Pozivaju se studenti stručnog studija elektrotehnike na satanak s voditeljicom studija 12.7.2018. u 12h u prostoriji U4, vezano uz izmjene Pravilnika o studiranju.

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij

Ciljevi

Preddiplomski stručni studij elektrotehnike ima za cilj osposobljavanje stručnjaka elektrotehnike za sudjelovanje u projektiranju i konstruiranju elemenata postrojenja, za ispitivanje i održavanje električnih strojeva i uređaja, elektroničkih industrijskih uređaja i uređaja industrijske automatizacije, te industrijskih i elektroenergetskih postrojenja. Pri tome je njegovo radno mjesto prvenstveno u pogonu, odnosno terenu, a u manjoj mjeri u uredu.
Odluči li se student za nastavak studija, on će biti moguć na onim ustanovama koje nude diplomski stručni studij elektrotehnike. Također, bit će moguć nastavak na diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema posebnim uvjetima upisa koje određuje Fakultetsko vijeće.

Ishodi učenja

Temeljna i primijenjena znanja - elektrotehnika 

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju elektrotehnike

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u elektrotehnici

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u elektrotehnici

Stručne i primijenjene kompetencije - elektrotehnika 

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Izvršavati složene operativne poslove kod razrade projekata tehničkih sustava u elektrotehnici / planiranja tehnoloških i proizvodnih procesa / energetskih postrojenja

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Stručni naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka elektrotehnike (bacc. ing. el.)

d3878f54a0287f8bb9c44262bf1c7aab.jpg