riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje

Voditelj: doc.dr.sc. Anton Turk

Novosti / Obavijesti

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij brodogradnje, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Na preddiplomskom studiju brodogradnje polaznicima će se u razumnoj količini i na dovoljno visokoj razini davati znanje iz temeljnih tehničkih sadržaja s jedne strane, te iz glavnih brodograđevnih sadržaja s druge strane, kako bi u svojoj radnoj praksi, kao i u svom daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju, uvijek bili na razini postavljenih zadataka. Svojim opsegom i sadržajem ovaj će studij polazniku davati potrebnu širinu stručnih znanja koja ga po završetku studija osposobljava za samostalan rad, odnosno za rad u stručnim timovima u bilo kojem segmentu brodograđevne struke. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - brodogradnja

  • Karakterizirati tehničke sustave u polju brodogradnje
  • Karakterizirati tehničke procese u polju brodogradnje
  • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - brodogradnja

  • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju brodogradnje
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u brodogradnji
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u brodogradnji

Primijenjene vještine

  • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
  • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
  • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje, odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka brodogradnje (univ. bacc. ing. nav. arch.).

 

shutterstock_116006956.jpg