riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Voditelj  doc. dr. sc. Vedran Kirinčić

Novosti

 • Objavljeno
  Svibanj 2019
  • Objavljeno
   28. svibnja 2019.

   Sastanak s voditeljem studija

   Pozivaju se studenti preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike na sastanak s voditeljem studija 29.5. u 11.00 u prostoriji P2.

  • Objavljeno
   15. svibnja 2019.

   Predaja radova

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju
   elektrotehnike održat će se u utorak, 21.05.2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostoriji 1-15a.

 • Objavljeno
  Ožujak 2019
  • Objavljeno
   19. ožujka 2019.

   Dodatni termin podjele zadataka

   Zadaci za završni/diplomski rad na preddiplomskom/diplomskom sveučilišnom
   studiju elektrotehnike mogu se podignuti u
   ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine u 16,30 sati u prostoriji U10.

  • Objavljeno
   12. ožujka 2019.

   Predaja završnih radova

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u
   utorak, 19. 03. 2019. godine s početkom u 12:00 sati u uredu 1-15a.

  • Objavljeno
   12. ožujka 2019.

   Podjela zadataka za završni rad

   Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju
   elektrotehnike održat će se u ponedjeljak, 18. 03. 2019. godine s početkom u
   13:00 sati u prostoriji U1.

 • Objavljeno
  Veljača 2019

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz elektrotehnike, prepoznavanje, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - elektrotehnika 

- Karakterizirati tehničke sustave u polju elektrotehnike

- Karakterizirati tehničke procese u polju elektrotehnike

- Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - elektrotehnika 

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju elektrotehnike

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u elektrotehnici

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u elektrotehnici

Primijenjene vještine

- Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka elektrotehnike (univ. bacc. ing. el.).

IMG_0248.jpg