riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

Voditelj  izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić

Novosti

 • Published
  Travanj 2018
  • Published
   18. travnja 2018.

   Sastanak studenata računarstva s voditeljem studija

   U ponedjeljak, 23. travnja, u 16.30 sati u prostoriji P2, održaće se redoviti godišnji sastanak studenata računarstva s voditeljem studija. To je prilika za razgovor oko eventualnih problema ili poteškoća s kojima se susrećete na studiju te razjašnjavanja nejasnoća ili nedoumica oko tijeka studiranja.

 • Published
  Ožujak 2018
  • Published
   14. ožujka 2018.

   Predaja završnih radova 20. 3. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 20. 3. 2018. godine s početkom u 14.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

  • Published
   14. ožujka 2018.

   Podjela zadataka za završni rad

   Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u ponedjeljak, 19. 3. 2018. godine u 11.00 sati u informatičkom kabinetu I5.

  • Published
   9. ožujka 2018.

   Stručni posjet studenata SRCE-u i firmi Trikoder

   Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci organizira stručni posjet Sveučilišnom računskom centru - Srce i firmi Trikoder s ciljem popularizacije djelanosti u polju računarstva i IT-a te omogućavanjem stjecanja kontakata u perspektivnim domaćim firmama kao potencijalnim poslodavcima.

  • Published
   6. ožujka 2018.

   Raspored po grupama za vježbe na kolegiju Matematika 2

   Ovaj raspored vrijedi samo za studente koji su kolegij upisali prvi puta, a studenti koji kolegij upisuju ponovno grupu za vježbe odabiru pomoću sučelja za odabir grupe unutar sustava Merlin. Studenti će u e-kolegij na sustavu Merlin biti upisani automatski te pojedinačni upis putem lozinke nije potreban.

 • Published
  Veljača 2018
  • Published
   27. veljače 2018.

   Odsutnost voditelja studija

   Voditelj studija će biti službeno odsutan u srijedu, 28. veljače, te se mole studenti da eventualne poslove obave u utorak ili četvrtak/petak.

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

 

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij računarstva pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij računarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz računarstva za karakterizaciju, projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava i procesa, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse,  primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u privrednim i društvenim subjektima, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, vrednovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.  Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

 

Ishodi učenja

Temeljna znanja - računarstvo

 • Karakterizirati tehničke sustave u polju računarstva
 • Karakterizirati tehničke procese u polju računarstva
 • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - računarstvo

 • Primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u privrednim i društvenim subjektima
 • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja za projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava
 • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje informacijskih tehnologija

Primijenjene vještine

 • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
 • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
 • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

 

Trajanje studija

Preddiplomski studij je trogodišnji studij.

 

Stručni naziv

Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (univ. bacc. ing. comp.)

 

IMG_0248.jpg