riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

voditelj  doc. dr. sc. Sandi Ljubić

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

 

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij računarstva pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij računarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz računarstva za karakterizaciju, projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava i procesa, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse,  primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u privrednim i društvenim subjektima, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, vrednovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.  Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

 

Ishodi učenja

Temeljna znanja - računarstvo

  • Karakterizirati tehničke sustave u polju računarstva
  • Karakterizirati tehničke procese u polju računarstva
  • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - računarstvo

  • Primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u privrednim i društvenim subjektima
  • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja za projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje informacijskih tehnologija

Primijenjene vještine

  • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
  • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
  • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

 

Trajanje studija

Preddiplomski studij je trogodišnji studij.

 

Stručni naziv

Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (univ. bacc. ing. comp.)

 

IMG_0248.jpg