riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva

Voditelj  doc. dr. sc. Vladimir Glažar

Novosti

 • Published
  Rujan 2018
  • Published
   6. rujna 2018.

   Predaja završnih radova 17. 9. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 17. 9. 2018. godine u 11,30 sati u prostoriji P2.

 • Published
  Srpanj 2018
  • Published
   5. srpnja 2018.

   Predaja završnih radova 11. 7. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u srijedu, 11. 7. 2018. godine u 12,00 sati u prostoriji U5.

  • Published
   2. srpnja 2018.

   Sastanak s voditeljem studija 9.7.2018.

   Pozivaju se svi studenti preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 9.7.2018. u 900 sati u prostoriji P4.

 • Published
  Lipanj 2018
 • Published
  Svibanj 2018
  • Published
   10. svibnja 2018.

   Predaja završnih radova 17. 5. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u četvrtak, 17. 5. 2018. godine u 12,00 sati u prostoriji P2.

 • Published
  Travanj 2018
  • Published
   3. travnja 2018.

   Sastanak s voditeljem studija 10.4.2018.

   Pozivaju se svi studenti preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 10.4.2018. u 1045 sati u prostoriji P2.

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij strojarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, prepoznavanje, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - strojarstvo

- Karakterizirati tehničke sustave u polju strojarstva

- Karakterizirati tehničke procese u polju strojarstva

- Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - strojarstvo

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju strojarstva

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u strojarstvu

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u strojarstvu

Primijenjene vještine

- Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu 

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.).

Stroj1.jpg