riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva

Voditelj  doc. dr. sc. Vladimir Glažar

Novosti

 • Published
  Srpanj 2018
  • Published
   5. srpnja 2018.

   Predaja završnih radova 11. 7. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u srijedu, 11. 7. 2018. godine u 12,00 sati u prostoriji U5.

  • Published
   2. srpnja 2018.

   Sastanak s voditeljem studija 9.7.2018.

   Pozivaju se svi studenti preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 9.7.2018. u 900 sati u prostoriji P4.

 • Published
  Lipanj 2018
 • Published
  Svibanj 2018
  • Published
   10. svibnja 2018.

   Predaja završnih radova 17. 5. 2018.

   Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u četvrtak, 17. 5. 2018. godine u 12,00 sati u prostoriji P2.

 • Published
  Travanj 2018
  • Published
   3. travnja 2018.

   Sastanak s voditeljem studija 10.4.2018.

   Pozivaju se svi studenti preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 10.4.2018. u 1045 sati u prostoriji P2.

 • Published
  Ožujak 2018
  • Published
   26. ožujka 2018.

   Naknadna podjela zadataka za završni rad

   Za studente koji još nisu preuzeli zadatak za završni rad, naknadna podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u utorak, 3. 4. 2018. s početkom u 12.00 sati u prostoriji U12.

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva pripremat će studente za diplomski sveučilišni studij strojarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, prepoznavanje, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati diplomski sveučilišni studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - strojarstvo

- Karakterizirati tehničke sustave u polju strojarstva

- Karakterizirati tehničke procese u polju strojarstva

- Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - strojarstvo

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju strojarstva

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u strojarstvu

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u strojarstvu

Primijenjene vještine

- Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu 

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.).

Stroj1.jpg