most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

Mali projekti

1d Weno solver

Modul za računanje 1d WENO interpolacije s polinomnim ili racionalnim funkcijama za r=2-5.  Header only knjižnica, napisana prema c++11 standardu. Interpolacija koristi baricentričnu Lagrange-ovu interpolaciju koja se može koristiti samostalno.

Izvorni kod se nalazi na bitbucketu.

Simple Sod shock tube calculator

Python modul koji izračunava analitička rješenja za šok cijev za razne početne uvjete.

Izvorni kod se nalazi na gitlabu, a dostupan je kao python modul.

Neptune

The Neptune software, developed for Saipem, is an application aimed for the assessment of vessel standby during offshore installation campaign. The evaluation is based on vessel motion limits (displacement, velocity, acceleration) combined with environmental data (waves, currents, wind).