most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

Odabrani radovi u Laboratoriju za primjenu energetske elektronike:

1. Robusno upravljanje

2. Pogon manjih snaga

3. EMP

4.Manipulacija baterijama