Povratak

Predaja završnih radova 18. 9. 2017.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 9. 2017. godine u 12,00 sati u prostoriji U10.