Povratak

Predavanja i vježbe iz predmeta Elektrotehnika

Predavanja i vježbe iz predmeta ELEKTROTEHNIKA započinju 02/03.10.2017. prema važećem rasporedu nastave. Grupe su važeće i za kolegije Materijali I i Inženjerska grafika.