Povratak

Predavanja iz Proizv. stroj., alati i napr. te Topl. stroj. i uređ.

Iz kolegija Proizvodni strojevi, alati i naprave te Toplinski strojevi i uređaji, preddiplomski sveučilišni studij strojarstva ‐ V semestar, predavanja će se odvijati prema slijedećem rasporedu grupa.