Povratak

Podjela po grupama za predavanja (NAUKA O TOPLINI I i DINAMIKA)

Podjela studenata po grupama za predavanja iz kolegija NAUKA O TOPLINI I i DINAMIKA biti će kako slijedi.