Povratak

Završni rad predaja

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u utorak, 18. 09. 2018. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji U2.