Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 20. rujna 2018. u 11.15 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.