Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. rujna 2018. u 12.00 sati u uńćionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.