Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 26. rujna 2018. u 8.30 sati u uńćionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.