Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 28. rujna 2018. u 8.30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.