Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. rujna 2018. u 11.00 sati u prostoriji I5, pred Ispitnim povjerenstvom.