Povratak

Obrana završnih radova, 24.9.2018.

Pozivaju se studenti preddiplomskog stručnog studija brodogradnje da pristupe obrani završnih radova u srijedu, 24.9.2018. u 9:00 sati