Povratak

Obrana diplomskih radova, 24.9.2018.

Pozivaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje da pristupe obrani diplomskih radova 24.9.2018.