Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ńćetvrtak 27. rujna 2018. u 12.00 sati u prostoriji I5, pred Ispitnim povjerenstvom.