Povratak

Predaja završnih i diplomskih radova - 15.11.2018.

Pozivaju se studenti diplomskih i stručnih studija brodogradnje da pristupe predaji diplomskih i završnih radova.