Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 23. studenog 2018. u 8.30 sati u uńćionici 2-119 (zgrada laboratorija na Zavodu za termodinamiku i energetiku) pred Ispitnim povjerenstvom.