Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak 23. studenog 2018. u 12.00 sati u prostoriji I5, pred Ispitnim povjerenstvom.