Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. u 13.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.