Povratak

Predaja završnih radova 14. 3. 2019.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u četvrtak, 14. 3. 2018. godine u 12,00 sati u prostoriji U8.