Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 26. ožujka 2019. u 8,30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.