Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 27. ožujka 2019. u 11,00 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.