Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 27. ožujka 2019. u 11,00 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.