Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 27. ožujka 2019. u 13,30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.