Povratak

Dodatni termin podjele zadataka

Zadaci za završni/diplomski rad na preddiplomskom/diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike mogu se podignuti u ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine u 16,30 sati u prostoriji U10.