Povratak

Predaja završnih radova 16. 5. 2019.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u četvrtak, 16. 5. 2019. godine u 12,00 sati u prostoriji U16.