Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 28. svibnja 2019. u 11,00 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.