Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak 31. svibnja 2019. u 9.30 sati u Vijećnici, pred Ispitnim povjerenstvom.