Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom u petak 7. lipnja 2019. u 10.00 sati, u prostoriji I5.