Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 16. srpnja 2019. u 11:15 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.