Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 16. srpnja 2019. u 13:45 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.