Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 18. srpnja 2019. u 8:45 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.