Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 24. rujna 2019. u 8:30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.