Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 6

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijeda, 25. rujna 2019. u 8:30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.