Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 7

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 27. rujna 2019. u 8:30 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.