Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1-3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom, prema rasporedu u prilogu.