Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1 i 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 8:30 sati i u 11:15 sati pred Ispitnim povjerenstvima.