Povratak

Raspored studenata po grupama - Inženjerska grafika - predavanja

Predavanja iz kolegija INŽENJERSKA GRAFIKA započinju od utorka 01. listopada 2019. prema važećem rasporedu. Studenti su za predavanja podijeljeni prema abecedi: od Abramović do Loparić grupa A1, utorkom od 11:15 do 12:45; od Lukman do Vuković (brodogradnja) grupa A2, četvrtkom od 11:15 do 12:45.