Povratak

Raspored studenata po grupama – Elektrotehnika – predavanja

Studenti su za predavanja podijeljeni prema abecedi: od Abramović do Loparić grupa A1, ponedjeljkom od 08:15 do 09:45, P4; od Lukman do Vuković grupa A2, utorkom od 11:15 do 12:45, P1.